Home
 

Rood voor Rood met gesloten beurs
Het aantal vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB) zal de komende jaren sterk toenemen.
In veel gevallen zullen de gebouwen leeg komen te staan.
Dit kan zorgen voor een vervallen aanzicht van het landschappelijk gebied.
 
Om de landschappelijke kwaliteit te waarborgen en te verbeteren is de regeling Rood voor Rood (RvR)
(of Ruimte voor Ruimte) in het leven geroepen.
Deze regeling houdt in dat vrijgekomen agrarische bebouwing gesloopt zal worden ten gunste van het toekennen van een bouwkavel.
 
Het geld dat vrijkomt bij de waardevermeerdering van de kavel kan, onder andere, gebruikt worden om de opstallen te slopen, ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en advieskosten te betalen.
 
Rood voor Rood biedt eigenaren van deze VAB’s aantrekkelijke mogelijkheden voor oplossingen op maat.

voor uitgebreide informatie betreft de rood voor rood regeling verwijzen wij u door naar de site van
Provincie Overijssel